Tokyo Keiki / Tokimec

Tokyo Keiki / Tokimec

gyro sphere tokimec


Gyrosphere Tokimec

Used for: Gyrocompass Tokimec TG-3000, TG-5000, TG-6000, TG-8000, TG-8500

gyro repeater tokimec


Used for: Gyrocompass Tokimec

tokimec inverter assembly


Tokimec Inverter Assembly

Type:  INVPWB  1016953

Used for: Gyrocompass Tokimec TG-6000, TG-8000-8500, Simrad GC80-85, AlphaMidiCourse

tg-5000-inverter-102293110


 TG-5000 Inverter PCB

Used for: Gyrocompass Tokimec TG-5000

tokimec synchro motor ts14n8e15


Gyrosphere Tokimec

Type:  TS14N8E15

Used for: Gyrocompass Tokimec

TOKIMEC 101101695094 PANEL


TG-6000 Control Panel PCB

Type:  101695094

tg-6000-opt-10169530


Tokimec OPT PCB

Type:  10169530

Used for: Gyrocompass Tokimec TG-6000

tg-6000-stmd


Tokimec STMD PCB

Type:  10169501

Used for: Gyrocompass Tokimec TG-6000

hrzc pcb


Tokimec HRZC PCB

Type:  10169503

Used for: Gyrocompass Tokimec TG-6000, TG-8000, TG-8500

Vertical-amplifier-PCB


Vertical amplifier PCB

Used for: Gyrocompass Tokimec TG-5000

PCB-Horizontal-for-Gyro-Compass-TG-5000.3000


Horizontal Amplifier PCB 

Used for: Gyrocompass Tokimec TG-5000

tg-5000-sequence-102291392


 TG-5000 Sequence PCB

Used for: Gyrocompass Tokimec TG-5000

Page 1 of 2